Domeniul De Activitate


DOMENIUL DE ACTIVITATE

Panourile compozite din aluminiu PRIMEBOND sunt utilizate în constructii civile, social-culturale şi industriale, cu rol de protectie sau în scopuri decorative, montate pe elemente portante, fixate pe constructie. Domeniile de utilizare sunt: placări de uşi, compartimentări, pasarele, tunele, lifturi, galerii, expozitii, bănci, standuri de expozitii, statii de benzină, aeroporturi etc. Aceste panouri permit montarea cu ușurintă a izolatiei termice, dar şi libertate maximă în alegerea formelor, culorilor, texturilor. Placajele din panouri PRIMEBOND se pot utiliza la placarea peretilor exteriori şi interiori ai clădirilor fără restrictii, din punct de vedere al destinatiei acestora. Panourile PRIMEBOND prezintă rezistentă la actiunea simultană a sarcinilor statice şi dinamice, sigurantă în exploatare, caracteristici la foc corespunzătoare domeniului acceptat.

Criteriile esentiale de durabilitate se referă la mentinerea în timp a caracteristicilor fizico-chimice şi mecanice, stabilitate dimensională şi impermeabilitate.Durabilitatea este de minim 20 de ani. Produsele sunt garantate de producător pe o perioadă de cca. 10 ani, în cazul respectării conditiilor de punere în operă şi a intensitătii actiunilor de calcul pentru durata de exploatare. Întretinerea acestor panouri se face prin spălare cu detergenti neutri.